Ekspertiz Nedir ? Nasıl Eksper Olunur ?

Eksper Nedir, Oto ekspertiz Ne İşe Yarar ? 

Eksper kelime anlamı olarak değerleme uzmanı, mülkün gerçeğe uygun piyasa değerini gerçek veya kişisel olarak belirleyen kişidir. Taraflar arasında yargı yoluna gitmiş veya sigorta anlaşmazlıkların çözümünde büyük bir rolü bulunan, herhangi bir şeyin değerini belirlemek veya kaza ya da farklı bir nedenden dolayı oluşan hasarı maliyetini tespit etmek için görevlendirilen bilir kişilere verilen addır. 

Oto ekspertiz ise ; özellikle araç alım-satım işlerinde aracın hasar durumu olup olmadığını, varsa ne kadar hasarlı olduğunu, aracın beyin fonksiyonlarının çalışıp çalışmadığı, aracın fren gaz sistemi hakkında bilgi veren, iki taraf arasında tamamen tarafsız olacak ve aracın raporunu çıkarak kişidir. Bu kişiler özellikle aracın alıcısı lehine iş yapar ve alıcının kandırılmasını önler.

Eksper, sigortalı ile sigortacı arasında adaleti sağlayan en önemli kişidir. Eksperler tarafsız olması sebebiyle her iki tarafa da eşit davranmak olmak zorundadır. Alıcının da, satıcının da menfaatini koruyarak hakkın geçmesini ve hiç bir suistimale izin vermemek gibi önemli bir sorumluluğu var. Eksperlerin sigorta şirketlerinin yada satıcıların  elemanı gibi görülmesi ise çok yanlıştır. Eksper, ekspertiz sırasında alıcıya saygıda kusur etmeyecek şekilde davranmalıdır. Satıcı ise olayı tüm açıklığı ve en ince ayrıntısına kadar dürüstçe anlatmakla yükümlüdür anlatmalı ki alıcı da bunları bilerek alsın. Sigortalının eksperin raporuna her zaman itiraz etme hakkı vardır, eksperin tarafsız olmadığını yada herhangi bir yanlış yaptığını düşündüğünde de bir başka eksper atanmasını talep edebilir. Eksperlere hem sigortalıların hem de sigorta şirketlerinin tam anlamıyla güveni şarttır. Oto ekspertiz işlemleri ilgili aracın geçmişte yaşadığı kazalardan değişen parçalara, mekanik aksamında bozulan yerlerden yakın zamanda masraf çıkarabilecek tüm noktalara kadar otomobilin incelenmesinden oluşmaktadır. Oto ekspertiz işlemleri son bulduğunda ise bu işlemin yapılmasını isteyen kişiye yazılı rapor ve bilgi sunumu gerçekleştirilmektedir. Hatta izin verildiği takdirde eksperler test sürüşü yani yol sürüş testi de yapmaktadırlar. Güvenilir bir satıcı bulmak kadar zor olan bir şey varsa oda güvenilir bir oto ekspertiz şirketi bulmaktır. Sizlere tavsiyemiz yetkili servisler dışındaki eksperlere güvenmemeniz yönündedir. 

Nasıl Ekspertiz Olunur ? 

Oto ekspertizliği için en az 2 yıllık MYO, diğer sigorta branşlarında eksperlik yapmak içinse en az 4 yıllık bir lisans programından mezun olma şartları aranmaktadır.  Merkezlerinin Türkiye’de bulunması, iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması, yetkililerinin, gerçek kişi ortaklarının ve tüzel kişi ortaklarının yetkililerinin Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması, ayrıca iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması, mesleki faaliyetlerde şirketi imzası ile temsil ve ilzam eden yetkililerinin eksper olması, ana sözleşmelerinin ilgili maddelerinde; esas faaliyet konusunun “münhasıran sigorta eksperliği” olarak belirtilmesi, sigorta eksperliği ile bağdaşmayan faaliyetlere yer verilmemesi, ana sözleşme değişikliklerinden önce gerekli mercilerden izin alınacağına dair bir hükmün bulunması, ticari unvanlarında “sigorta” kelimesinin yanında “eksper” kelimesinin veya türevlerinin kullanılması, sigorta eksperliği ile bağdaşmayan kelimelerin bulunmaması, gerekli görülmesi halinde İcra Komitesince belirlenecek fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olmasıdır. Bu özellikleri Sigorta Eksperliği Yönetmeliğinden de bulabilirsiniz. Kısacası Eksperlik alanında çalışma yürütmek isteyenler  için istenilen şart ve koşullar bu şekildedir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.